zmień miasto

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie, CzęstochowaSzkolimy z pasją! Bo zdrowie jest najważniejsze...

O szkole

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie - jest szkołą prywatną z uprawnieniami szkoły publicznej przygotowującą profesjonalnie swoich słuchaczy, dzięki dużemu zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz wyposażonemu w nowoczesny sprzęt i pomoce zapleczu dydaktycznemu.


Oferta naszej szkoły skierowana jest do osób łączących pracę zawodową z nauką a także absolwentów szkół średnich, ponadgimnazjalnych oraz studiów wyższych.
Popołudniowa forma kształcenia daje szansę na zdobycie dyplomu bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia.


Po zakończeniu nauki absolwent naszej szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po zdaniu egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom z tytułem zawodowym oraz Europass - suplement do Dyplomu - (Dokument ten jest w języku angielskim lub innym wybranym z krajów UE, umożliwia lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji w krajach UE).


Nasze atuty:

 • Profesjonalna kadra nauczycielska
 • Nowoczesna baza dydaktyczna
 • Pracownie specjalistyczne w pełni wyposażone
 • Bezpłatny egzamin zawodowy-zewnętrzny
 • Bezpłatne egzaminy próbne-wewnętrzne
 • Położenie szkoły w centrum miasta
 • Atrakcyjne zajęcia z wychowania fizycznego w hali sportowej, na basenie, siłowni
 • Bogato wyposażona biblioteka udostępniająca uczniom swój księgozbiór przez cały okres nauki


Oferujemy:

 • Bezpłatne praktyki zawodowe
 • Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania wybranego zawodu
 • Otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku polskim i tzw. Europass w języku obcym


Czas trwania edukacji:

 • Rok szkolny rozpoczyna się od września
 • Nauka w zależności od kierunku trwa od jednego roku do dwóch lat w systemie semestralnym
 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w wybranych dniach w godzinach dopołudniowych oraz popołudniowych
 • Bezpłatna praktyka zawodowa zapewniona przez szkołę

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły policealne w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama