Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie, Częstochowa

Szkolimy z pasją! Bo zdrowie jest najważniejsze...
Adres: ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie - jest szkołą prywatną z uprawnieniami szkoły publicznej przygotowującą profesjonalnie swoich słuchaczy, dzięki dużemu zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz wyposażonemu w nowoczesny sprzęt i pomoce zapleczu dydaktycznemu. Oferta naszej szkoły skierowana jest do osób łączących pracę zawodową z nauką a także absolwentów szkół średnich, ponadgimnazjalnych oraz studiów wyższych. Popołudniowa forma kształcenia daje szansę na zdobycie dyplomu bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście