Politechnika Częstochowska - PCZ, Częstochowa

Adres: ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

Erasmus+

Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszy się Program ERASMUS+ KA103 Szkolnictwo Wyższe - Mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie).

W roku akademickim 2015/2016 skorzystało z niego ponad 50 studentów naszej Uczelni. Najbardziej popularną formą wyjazdów studentów Erasmusa do innych krajów są semestralne wyjazdy na studia do uczelni zagranicznych. Studenci wyjeżdżają także na dwumiesięczne praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji lub uczelni partnerskich. Do wyboru mają oni kilkaset miejsc w ponad 100 uczelniach partnerskich z różnych krajów UE oraz Turcji. Na bieżąco podpisywane są nowe umowy z kolejnymi uczelniami europejskimi, w związku z czym oferta miejsc docelowych dla naszych studentów jest ustawicznie poszerzana.

Do dnia dzisiejszego z oferty Programu skorzystało ponad pół tysiąca studentów, a prócz studentów wyjeżdżających, uczelnia gości blisko 100 studentów zagranicznych w każdym semestrze.

Większość uczestników w trakcie pobytu na stypendium uzyskuje unikalne i niemożliwe do zdobycia nigdzie indziej doświadczenie. Liczba studentów, którzy skorzystali z możliwości, jakie daje Program wciąż wzrasta, gdyż jest coraz więcej młodych, dynamicznych ludzi posiadających doskonałą świadomość płynących z niego korzyści. Faktem jest, że zdecydowana większość studentów Erasmusa, po powrocie ze stypendium, z łatwością realizuje cele stawiane sobie w życiu osobistym czy naukowym oraz bezproblemowo odnajduje się na rynku pracy, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Idąc za główną myślą programu: Erasmus zmienia życie i  otwiera umysły.

Na stronie internetowej: www.pcz.pl/erasmus/ znaleźć można m.in. dane dotyczące sposobu kwalifikacji, wysokości grantów, aktualną listę uczelni partnerskich, Regulamin Programu oraz dane kontaktowe Wydziałowych Koordynatorów Programu i działającej w ramach Politechniki Częstochowskiej organizacji studenckiej - Erasmus Student Network PCz.

Informacji na temat Programu udziela również:

Koordynator Uczelniany Programu ERASMUS+

Biuro Studentów Zagranicznych

ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 3

42-201 Częstochowa

tel.  +48 34 3250 431

fax +48 34 3254 066

e-mail: erasmus@adm.pcz.pl

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście