Politechnika Częstochowska - PCZ, Częstochowa

Adres: ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

Władze Uczelni

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

Rektor - prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki
Prorektor ds. nauczania – prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski
Prorektor ds. innowacji i rozwoju - dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz
Prorektor ds. zarządzania i marketingu - prof. dr hab. inż. Arnold Pabian

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście