Politechnika Częstochowska - PCZ, Częstochowa

Adres: ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

Władze Uczelni

Władze Uczelni w kadencji 2022-2023:

prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol - Rektor Politechniki Częstochowskiej

prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki - Prorektor ds. nauki

dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz - Prorektor ds. nauczania

prof. dr hab. inż. Maciej Mrowiec - Prorektor ds. rozwoju

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście