zmień miasto

Politechnika Częstochowska - PCZ, Częstochowa

Wykaz kierunków i specjalności w roku akademickim 2017/2018

Wykaz kierunków i specjalności w roku akademickim 2017/2018

 

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

 

Kierunek: budownictwo

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:        

- konstrukcje budowlane i inżynierskie

- technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie

- architektura w budownictwie

 

Kierunek: budownictwo

studia niestacjonarne I  stopnia inżynierskie, 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie, 2-letnie, 4 semestry

specjalności:        

- konstrukcje budowlane i inżynierskie

- technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie

- architektura w budownictwie

 

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 

Kierunek: elektrotechnika

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- elektroenergetyka

- instalacje elektryczne w budownictwie

- komputeryzacja i robotyzacja procesów

 

Kierunek: elektrotechnika       

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- elektroenergetyka

- instalacje elektryczne w budownictwie

- komputeryzacja i robotyzacja procesów

 

Kierunek: informatyka 

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- informatyka techniczna

- technologie internetowe i techniki multimedialne

- bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych

 

Kierunek: informatyka 

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-letnie, 3 semestry (po studiach I stopnia inżynierskich)

specjalności:

- systemy i sieci komputerowe

- inżynieria obrazu i grafika komputerowa

 

Kierunek: informatyka 

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry (po studiach I stopnia licencjackich)

specjalność:

- modelowanie i symulacje w zarządzaniu 

 

Kierunek: informatyka 

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- informatyka techniczna

- technologie internetowe i techniki multimedialne

- bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych

 

Kierunek: informatyka 

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry (po studiach I stopnia inżynierskich)

specjalności:

- systemy i sieci komputerowe

- inżynieria obrazu i grafika komputerowa

- modelowanie i symulacje w zarządzaniu

 

Kierunek: elektronika i telekomunikacja            

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:                              

- cyfrowe przetwarzanie sygnałów

- elektronika układowa

 

Kierunek: elektronika i telekomunikacja            

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:                              

- cyfrowe przetwarzanie sygnałów

- elektronika układowa

 

Kierunek: automatyka i robotyka

Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- automatyzacja procesów

- systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej

 

Kierunek: automatyka i robotyka

Studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- automatyzacja procesów

- systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej

 

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

 

Kierunek: inżynieria środowiska         

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

 

Kierunek: inżynieria środowiska         

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie (profil praktyczny) 4-letnie, 8 semestrów

 

Kierunek: inżynieria środowiska         

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:        

- ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery

- innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem

- inżynieria energii

- technologia wody i ścieków

- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

- biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów

 

Kierunek: inżynieria środowiska

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów 

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalność:

- urządzenia sanitarne

 

Kierunek: energetyka

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie (profil praktyczny) 4-letnie, 8 semestrów*

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

*Na studiach I stopnia od semestru 3 studenci rozpoczynają zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach,
a w semestrze 7 studenci odbywają praktykę zawodową trwającą cały semestr.

                                                                  

Kierunek: biotechnologia         

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalność:         

- biotechnologia środowiska

 

Kierunek: ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska        

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI

 

Kierunek: informatyka 

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:        

- inżynieria oprogramowania

- programowanie aplikacji internetowych

- sieci komputerowe

Kierunek: informatyka 

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry (po studiach I stopnia inżynierskich)

specjalności:

- aplikacje biznesowe i bazy danych

- informatyka finansowa

- inżynieria oprogramowania

- sieciowe technologie informacyjne  

- zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

- techniki wizualizacji i modelowania grafiki

- computational intelligence and data mining (studia w języku angielskim)

 

Kierunek: informatyka 

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry (po studiach I stopnia licencjackich)

specjalność:

- informatyka finansowa

 

Kierunek: informatyka 

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- inżynieria oprogramowania

- programowanie aplikacji internetowych

- sieci komputerowe

 

Kierunek: informatyka 

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:        

- aplikacje biznesowe i bazy danych

- informatyka finansowa

- inżynieria oprogramowania

- sieciowe technologie informacyjne  

- zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

 

Kierunek: matematyka

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:        

- matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

- matematyka przemysłowa

 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn          

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

- inżynieria samochodowa

- komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

- przetwórstwo tworzyw polimerowych

- spawalnictwo

- computer modelling and simulation (CMS) (studia w języku angielskim)

 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn          

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

- inżynieria cieplna i samochodowa

- komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

- przetwórstwo tworzyw polimerowych

- spawalnictwo

- modelling and simulation in mechanics (studia w języku angielskim)

 

 

 

 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn          

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

- inżynieria cieplna i samochodowa

- komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

- przetwórstwo tworzyw polimerowych

- spawalnictwo

 

Kierunek: mechatronika          

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:        

- projektowanie systemów mechanicznych

- systemy sterowania

 

Kierunek: inżynieria biomedyczna      

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- informatyka medyczna

- inżynieria rehabilitacyjna

 

Kierunek: energetyka            

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalność:

- rozproszone systemy energetyczne

 

Kierunek: energetyka            

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- energetyka konwencjonalna

- energetyka niekonwencjonalna

 

Kierunek: energetyka            

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalność:

- rozproszone systemy energetyczne

 

Kierunek: energetyka            

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- energetyka konwencjonalna

- energetyka niekonwencjonalna

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW

 

Kierunek: metalurgia   

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:        

- odlewnictwo

- wytwarzanie i przetwórstwo metali

 

Kierunek: metalurgia   

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- metalurgia ekstrakcyjna

- przeróbka plastyczna materiałów

- odlewnictwo

- recykling metali i ochrona środowiska

- informatyka stosowana

- technika cieplna

- zarządzanie inżynierskie

- metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

 

Kierunek: metalurgia   

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:        

- metalurgia ekstrakcyjna i odlewnictwo

- przeróbka plastyczna i ochrona środowiska

 

Kierunek: metalurgia

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- metalurgia ekstrakcyjna

- metalurgia ekstrakcyjna i przeróbka plastyczna 

 

Kierunek: inżynieria materiałowa       

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:        

- materiały metaliczne i ceramiczne

- materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty

- materiały i handel

 

Kierunek: inżynieria materiałowa       

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- materiały metaliczne i ceramiczne

- materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji  

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

- zarządzanie systemami produkcyjnymi

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie i odlewanych

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji  

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- logistyka w zarządzaniu

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi

- informatyka w zarządzaniu

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji  

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

- zarządzanie systemami produkcji

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- logistyka w zarządzaniu

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

- zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi 

- informatyka w zarządzaniu

 

Kierunek: fizyka techniczna     

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:        

- fizyka komputerowa

- inżynieria medyczna

- nanomateriały i nanotechnologie

- optyka okularowa

- komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej

 

Kierunek: fizyka techniczna     

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- fizyka komputerowa

- inżynieria medyczna

- nanomateriały i nanotechnologie

- optometria

 

Kierunek: fizyka techniczna     

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:        

- nanomateriały i nanotechnologie

- fizyka komputerowa

- optyka okularowa

 

 

Kierunek: fizyka techniczna     

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalność:         

- optometria

 

Kierunek: inżynieria biomedyczna      

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:        

- biomateriały

- informatyka medyczna

- aparatura medyczna

 

Kierunek: inżynieria biomedyczna      

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów 

specjalności:

- biomateriały

- informatyka medyczna

- aparatura medyczna

 

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy      

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

    

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy      

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów 

 

Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa  

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:        

- ekstrakcja i recykling metali

- chemia żywności

- chemia kosmetyków

 

Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów 

specjalności:        

- ekstrakcja i recykling metali

- chemia żywności

- chemia kosmetyków

 

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa  

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

    

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa  

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów 

 

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy  

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:        

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- inżynieria bezpieczeństwa

 

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy  

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:        

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- inżynieria bezpieczeństwa

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

Kierunek: zarządzanie

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

- zarządzanie kadrami

 

Kierunek: zarządzanie
studiastacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:        

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

- zarządzanie kadrami

- zarządzanie finansami i bankowość

- zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań

 

Kierunek: zarządzanie

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

- zarządzanie kadrami

 

Kierunek: zarządzanie
studianiestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

- zarządzanie kadrami

- zarządzanie finansami i bankowość

Kierunek: management (studia w języku angielskim)

studiastacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji  

studiastacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie produkcją i jakością

- informatyka w zarządzaniu

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Kierunek: management and production engineering (studia w języku angielskim)     

studiastacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji  

studiastacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

- informatyka w zarządzaniu

 

Kierunek: management and production engineering (studia w języku angielskim)     

studiastacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji  

studianiestacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie produkcją i jakością

- informatyka w zarządzaniu

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studianiestacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

- informatyka w zarządzaniu

 

Kierunek: logistyka      

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:        

- systemy logistyczne

- zarządzanie transportem

 

Kierunek: logistyka      

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:        

- zarządzanie i inżynieria transportu

- inżynieria systemów logistycznych

 

Kierunek: logistyka      

studiastacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:        

- zarządzanie łańcuchami dostaw

- zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji

- zarządzanie informacją logistyczną

 

Kierunek: logistics (studia w języku angielskim)

studiastacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

 

 

Kierunek: logistyka      

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:        

- systemy logistyczne

- zarządzanie transportem

 

Kierunek: logistyka      

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:        

- zarządzanie i inżynieria transportu

- inżynieria systemów logistycznych

 

Kierunek: logistyka      

studianiestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:        

- zarządzanie łańcuchami dostaw

- zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji

- zarządzanie informacją logistyczną

 

Kierunek: zdrowie publiczne  

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna

- zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Kierunek: zdrowie publiczne  

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie w ochronie zdrowia

- programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych

 

Kierunek: zdrowie publiczne    

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

 

Kierunek: zdrowie publiczne  

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie w ochronie zdrowia

- programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych

 

Kierunek: filologia        

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:        

- angielski język biznesu

 

Kierunek: finanse i rachunkowość      

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- finanse i bankowość

- analityk finansowy

- rachunkowość

- inwestycje i nieruchomości

- systemy informatyczne w finansach i rachunkowości

 

Kierunek: finanse i rachunkowość

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- finanse i bankowość

- rachunkowość

- analityk finansowy

- nowe usługi biznesowe

 

Kierunek: finanse i rachunkowość      

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:        

- finanse i bankowość

- analityk finansowy

- rachunkowość

- inwestycje i nieruchomości

 

Kierunek: finanse i rachunkowość

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- finanse i bankowość

- rachunkowość

- analityk finansowy

 

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy      

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:        

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną  pracy

- edukacja w zakresie BHP

 

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

 

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy      

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:        

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną  pracy

- edukacja w zakresie BHP

 

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

 

Kierunek: gospodarka przestrzenna                     

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych

- zarządzanie energią i środowiskiem

- równowaga przestrzenna i ekoturystyka

                                                 

Kierunek: gospodarka przestrzenna                     

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych

- zarządzanie energią i środowiskiem

- równowaga przestrzenna i ekoturystyka

 

Kierunek: turystka i rekreacja

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- rekreacja prozdrowotna

- organizacja turystyki pielgrzymkowej

- zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

 

Kierunek: turystka i rekreacja

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- rekreacja prozdrowotna

- organizacja turystyki pielgrzymkowej

- zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

 

Kierunek: menadżer żywności i żywienia

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

 

Kierunek: menadżer żywności i żywienia

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

 

Kierunek: angielski język biznesu

studia stacjonarne I stopnia licencjackie (profil praktyczny) 3-letnie, 6 semestrów

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama