Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - UJD, Częstochowa

Adres: ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

O Uczelni

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - studenci

  • posiada  wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
  • dorobek naukowy pracowników  owocuje  nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i  patentami,
  • wdraża i upowszechnia  nowoczesne metody  kształcenia takie jak tutoring, kształcenie on-line, studia dualne,
  • współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
  • z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższe, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
  • zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środkóweuropejskich,
  • osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus,
  • posiada własną bibliotekę, wydawnictwo,  ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.

Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście