Politechnika Częstochowska - PCZ, Częstochowa

Adres: ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

O Politechnice

Politechnika Częstochowska to najstarsza, a zarazem największa szkoła wyższa w regionie częstochowskim. W ubiegłym roku obchodziła jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Najwyższy poziom badań naukowych oraz działalności edukacyjno-dydaktycznej decyduje o jej renomie ogólnopolskiej i międzynarodowym uznaniu. Absolwenci Politechniki Częstochowskiej to poszukiwani i cenieni specjaliści, którzy tworzą gospodarkę opartą na innowacjach i najnowszych technologiach.

Obecnie Uczelnia kształci studentów na sześciu wydziałach na ponad 30 kierunkach w zakresie nauk technicznych i ekonomicznych. Politechnika Częstochowska jest nowoczesnym i dobrze wyposażonym ośrodkiem akademickim, który oferuje swoim studentom bogatą ofertę dydaktyczną, zapewnia wysoki poziom kształcenia i prowadzi międzynarodowe badania naukowe. Uczelnię opuściło dotychczas ponad 85 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.

Obecnie tworzy ją 6 wydziałów, z których trzy posiadają kategorię A. 
Są to:

  • Wydział Budownictwa
  • Wydział Elektryczny
  • Wydział Infrastruktury i Środowiska
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
  • Wydział Zarządzania


Do ostatnich osiągnięć Uczelni możemy zaliczyć: Nagrodę Elsevier Research Impact Leaders 2016, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017 oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Wielkim sukcesem było zajęcie przez zespół PCz Rover Team działający na Politechnice Częstochowskiej pierwszego miejsca w najbardziej prestiżowym konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018 w Stanach Zjednoczonych.

Na Uczelni obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich oraz w programie edukacyjnym ERASMUS +. Politechnika Częstochowska oferuje również dla przyszłych maturzystów i swoich potencjalnych studentów kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście