Politechnika Częstochowska - PCZ, Częstochowa

Adres: ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

Studia w języku angielskim

Politechnika Częstochowska oferuje kształcenie w języku angielskim w następujących specjalnościach:

Biotechnology for Environmental Protection – specjalność organizowana w ramach  Wydziału Infrastruktury i  Środowiska, umożliwiająca absolwentom wykorzystanie najnowszych osiągnięć biotechnologii w ochronie środowiska.

Business and Technology – specjalność organizowana w ramach Wydziału Zarządzania, przygotowująca specjalistów posiadających zarówno wiedzę techniczną, jak i ekonomiczną oraz potrafiących w sposób twórczy reagować na szybko zmieniające się potrzeby technologii i organizacji.

Computer Modelling and Simulation – specjalność organizowana w ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, kształcąca specjalistów komputerowego modelowania urządzeń i procesów technologicznych.

Intelligent Energy – specjalność organizowana w ramach współpracy Wydziału Infrastruktury i  Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, przygotowująca specjalistów z zakresu inżynierii energii, potrafiących twórczo wykorzystywać najnowszą wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii.

W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, na studiach II stopnia, zostały otwarte dwie specjalności w języku angielskim na kierunku informatyka oraz mechanika i budowa maszyn:

Modelling and Simulation in Mechanics – kształci specjalistów w zakresie zaawansowanej mechaniki materiałów (ciał stałych, płynów, materiałów złożonych np. polimerów) jak również dynamiki systemów technicznych oraz ich matematycznego opisu pozwalającego na ich modelowanie oraz symulacje.

Computational Intelligence and Data Mining – skierowana jest do zainteresowanych nowoczesnymi metodami sztucznej inteligencji, w szczególności inteligencją obliczeniową i jej zastosowaniami oraz eksploracją wielkich danych.

Politechnika Częstochowska prowadzi studia II stopnia w języku angielskim na Wydziale Zarządzania na kierunku Management i na kierunku Logistics.

Management – absolwent kierunku zarządzanie II stopnia posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu oraz Public Relations, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego stały rozwój, jednocześnie kształtując wizerunek firmy na zewnątrz we współpracy z mediami.

Absolwent kierunku Logistics II stopnia posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Zna istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

Na Wydziale Zarządzania prowadzone są także studia stacjonarne I i II stopnia w języku angielskim na kierunku: Management and Production Engineering.

 

Celem Politechniki Częstochowskiej jest kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą fachową wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów, ale także biegle opanują techniczny i biznesowy język angielski niezbędny na współczesnym rynku pracy.

 

Biuro Studentów Zagranicznych

ul. Dąbrowskiego 69 

42-201 Częstochowa

tel.  +48 34 3250 402

e-mail: iso@adm.pcz.pl

https://www.pcz.pl/en/content/contact-us

 

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście